Širvintų rajono vietos veiklos grupė (VVG)

Spausdinti
 

http://www.sirvintuvvg.lt/

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) savanoriška ir atvira organizacija, kuri, dirbdama partnerystės principu, vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų  „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę.

Širvintų rajono VVG  teritoriniu pagrindu suburta asociacija, kurią sudaro bendruomenių ir kt. visuomeninių organizacijų nariai, verslo ir vietos valdžios atstovai. Iniciatyva ir motyvas kurti tokią savarankišką organizaciją atsirado paskelbus Bendrąjį programavimo dokumentą, kuriame buvo numatyta LEADER+ programa. Šia programa siekiama stiprinti įvairių kaimo bendruomenių atstovų ir jų grupių gebėjimus inicijuoti kaimo plėtros pokyčius ir juos įgyvendinti pačių sutelktomis pastangomis, aktyviai tvarkyti savo gyvenimą.

VVG su konsultantų pagalba 2008 m. rugpjūčio mėnesį parenge Širvintų rajono vietos plėtros strategiją ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę, atsako už jos įgyvendinimą.

Vietos veiklos grupe – tai tarpininkas tarp nacionalinės ir vietos valdžios, kaimo bendruomenių ir verslo sektoriaus.

„LEADER metodo igyvendinimas“ priemonė yra sudėtinė viešojo valdymo ir kaimo plėtros reformos dalis, kurios sėkmė priklauso nuo efektyvaus vietos valdžios, VVG, kaimo bendruomenių, kitų visuomeninių organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo. Naujais nariais gali tapti asmenys, atstovaujantys kaimo organizacijoms, bendruomenėms ar verslui, tikintys, kad savo darbu, idėjomis gali prisidėti spręsdami rajono kaimiškųjų vietovių problemas.

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ


Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos, kont. tel. Nr.

1.Vita Janavičienė

Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė,

tel. (8 382) 532 51, +370 684 58409;

el.p. vita.janaviciene@gmail.com

2. Rasa Tamošiūnienė

Jauniūnų lenkų kultūros draugijos narė,

tel. +370 686 40544; el.p. rasa.elzbieta@gmail.com

3. Valdas Radionovas

PĮ "Naidras" savininkas

tel. +370 698 38389; el.p. radionovasv@gmail.com

4. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Širvintų r. savivaldybės administracijos direktorė

tel. (8 382) 51 442; 8 618 48 631; el.p. direktorius@sirvintos.lt

ingrida.baltusyte@sirvintos.lt

5. Diana Rodzevič

Širvintų r. savivaldybės dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius vedėja, tel. (8 382)  30 286, el.p. diana.rodzevic@sirvintos.lt

6. Romas Alfonsas Maršalka

Širvintų r. savivaldybės tarybos narys, tel. +370 698 51 095, el.p. a.r.marsalka@gmail.com

7. Rita Kamarauskienė

Širvintų rajono visuomeninių organizacijų koordinacinio centro narė,

tel. (8 382) 519 68; el.p. rita630323@yahoo.com

8. Asta Amankavičienė

Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkė, tel.  +370 606 87595;

el.p. asta.amankaviciene@gmail.com

9. Aura Jankūnaitė

Šešuolėlių I-II kaimų bendruomenės narė,

tel. +370 695 01460; el.p. aura563@gmail.com

10. Romualdas    Sližauskas

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros vedėjas,

tel. (8 382) 515 63; el.p. r.slizauskas@vrd.am.lt

11. Dalia Taparauskienė

Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, tel. +370 600 18470;

el.p. bedruzai@gmail.com

12. Danguolė Skrebutėnienė

Lietuvai pagražinti draugijos Širvintų skyriaus pirmininkė, tel. (8 382) 516 01;

el.p.  dangutte@gmail.com

13. Petras Opanovičius

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos Širvintų rajono įgaliotinių tarybos pirmininkas, tel. +370 611 44348; el.p. p.opanovicius@sirvintos.lt

14. Zenonas Miselis

Vileikiškių kaimo bendruomenės narys, tel. +370 698 25302;

el.p. Zmiselis@gmail.com

15. Jonas Obolevičius

Fizinis asmuo, tel. +370 687 22651;

el.p. oboljonas@gmail.com

16. Juozas Baliukonis

UAB "Širvintų polistirolas" direktorius, tel. +370 656 40902;

el.p. mlazaraite@gmail.com

17. Arūnas Martinėlis

Ūkininkės Kristinos Martinėlienės įgaliotas asmuo, tel.  +370 687 56671;

el.p. arunas.martinelis@gmail.com

18. Aurimas Inčiūra

Ūkininkas, tel. +370 616 44733; el.p. aurimas.inciura@gmail.com

19. Raimundas Pilka

UAB „Prosfera" technikos direktorius, tel.  +370 654 37422;

el.p. r.pilka@gmail.com

20.Živilė Šalkauskienė

 

Asociacijos „Širvintų Tėvų ir vaikų klubas" narė, tel. +370 655 68414;

el.p. ziwile.s@gmail.com

21. Onutė Valančienė

 

Gelvonų krašto bendruomenės pirmininkė, tel. +370 616 29348;

el.p. ovalanciene@gmail.com

22. Regimantas Mažrimas

 

Čiobiškio kaimo bendruomenės narys, tel. +370 662 55019;

el.p. st_direkt@zebra.lt

23. Jonas Kajota

 

Motiejūnų kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotojas, tel. +370 687 81447;

el.p. motiejunu.bendruomene@gmail.com

24. Paulius Šironas

 

VO bendruomenės „Vienkiemis" narys, tel. +370 603 24192; el.p. paulius.sironas@gmail.com

25. Svetlana Stankevičienė

 

Zibalų kaimo bendruomenės pirmininkė, tel. +370 675 08241;

el.p. svetlanast@inbox.lt

26. Gediminas Makauskas

 

Anciūnų kaimo bendruomenės pirmininkas, tel. +370 685 10266;

el.p. g.makauskas@inbox.lt

27. Vidmantas Mateika

 

Avižonių krašto bendruomenės pirmininkas, tel. +370 672 39545;

el.p. avizoniukrastas@gmail.com

28. Ieva Pumputienė

 

Šiaulių kaimo bendruomenės pirmininkė, tel. +370 673 29186;

el.p. stungyte@gmail.com

29. Andželika Bagočiūnienė

 

Šeimos pagalbos centro “Lašelis” pirmininkė, tel. +370 677 25850,

el.p. vargdieniai@gmail.com

30. Janė Stravinskienė

Lapelių bendruomenės narė, tel. +370 687 55426;

el.p. lapeles@gmail.com

31. Virginija Dambrauskienė

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos narė, tel. +370 698 16464;

el.p. virginija.dambrauskiene@gmail.com

32. Agnė Križanauskienė

Bartkuškio bendruomenės narė, tel. +370 603 06596; el.p. agne.krizanauskiene@gmail.com

33. Robertas Blinkevičius

Plikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas, tel. +370 686 52525; el.p. robertas.robit@gmail.com

34. Helena Vaicekauskienė

Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ narė, tel. +370 687 11933; el.p. vaicekauskiene.h@gmail.com;

35. Palmira Chatkevičiūtė

Bagaslaviškio krašto bendruomenės pirmininkė, tel. +370 686 84040; el.p.bagaslaviskio.bendruomene@gmail.com

36. Sigita Snitkienė

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos narė, tel. +370 382 51650; el.p. sirvintu.neigal@gmail.com

37. Raimondas Bružas


Musninkų kaimo bendruomenės narys, tel. +370 622 11703;

el.p. raimondas.bruzas@gmail.com

38. Lolita Griškevičienė

Ūkininkė, tel. +370 686 80963, el.p. lolitagr@gmail.com

39. Danielis Vysockis

UAB „Askovita“ direktorius, tel. +370 674 75313;

el.p. askovita@askovita.lt

40. Evelina Buividienė

UAB „Riolis“ direktorė, tel. +370 672 44208; el.p. evelina@riolis.com

41. Kasia Jankun

Ūkininkė, tel. +370 675 81015; el.p. jankasia@inbox.lt

42. Mindaugas Korsakas

Asociacijos „Šeimų bendrystė“ narys, tel.+370 606 06781;

el.p. info@vikingukaimas.lt;

43. Ieva Lazauskaitė

UAB „Verdela“ direktorė, tel. +370 688 90885, ieva.verdela@gmail.com

44. Aldona Mašalienė

Ūkininko Vytauto Mašalo įgaliotas asmuo, tel.: +370 614 88609; el.p. darzoves@info.lt


45. Gintarė Preikšaiteinė

Žygeivių ir sporto klubo „Dumblas“ narė, el.p. zygiai@gmail.com

 


 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2010-2014 METŲ VIETOS PROJEKTŲ APŽVALGA
Eil Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas Projekto numeris Kvietimo Nr. Vietos projekto pavadinimas Skirta paramos suma, Lt Skirtas PVM iš asignavimų Vykdytos veiklos
1 KIAUKLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-001 1 „Bendravimo tiltai jungia mus“ 76.269,00 0,00 Projekto įgyvendinimo metu buvo surengta 14 renginių, atsižvelgiant į įvairaus amžiaus kaimo gyventojų poreikius. Buvo įsigyta kompiuterinė, audio, video technika, aplinkos priežiūros technika, muzikos ir sporto įranga, kt.
2 ŠIRVINTŲ RAJONO MUSNINKŲ MIESTELIO KULTŪROS PUOSELĖTOJŲ BENDRUOMENĖ "SPINDULYS" LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-002 1 „Sugrįžkime Barboros takais“ 72.774,00 0,00 Buvo suroganizuoti 2 renginiai, skirti miestelio teisių suteikimo Musnininkams 450-jų metinių paminėjimui, įsigyta projekto veikloms reikalinga įranga ir prekės (muzikos instrumentai, kompiuterinė technika, įgarsinimo ir apšvietimo technika, rėmeliai, scenografijos priemonės, fotoaparatas).
3 ŠIRVINTŲ RAJONO GELVONŲ VIDURINĖ MOKYKLA LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-003 1 „Gelvonų krašto muziejus – edukacinis krašto bendruomenės centras“ 28.436,21 4.291,62 Projekto metu buvo organizuojami edukaciniai renginiai mokiniams bei bendruomenės nariams,   apmokyti mokyklos gidai; įsigyti muziejaus baldai ir įranga.
4 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA "GELVONŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ" LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-004 1 „Žingsniai verslumo link: Gelvonų krašto bendruomenės ekonominę veiklą skatinančių žinių bei įgūdžių gerinimas“ 32.319,00 0,00 Projektu buvo siekiama tobulinti Glevonų krašto bendruomenės narių ir Gelvonų seniūnijos gyventojų verslumo kompetenciją, suteikiant verslumą skatininančių žinių. Projekto veikloms vykdyti įsigyta reikalinga mokymų organizavimui įranga (nešiojamas kompiuteris, multimedia, projektorius, ekranas); konferencinė įranga (stovas, mobili magnetinė lenta, konferencijų blokas); fotoaparatas.
5 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ANCIŪNŲ BENDRUOMENĖ LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-005 1   58.358,00 0,00 Projektu buvo siekiama suteikti Anciūnų kaimo gyventojams didesnes galimybes išreikšti save per įvairių tradicijų puoselėjimą, bendrų susiėjimų ir įvairių švenčių organizavimą. Projekto veikloms vykdyti įsigyta kompiuterinė, garso ir vaizdo, foto įranga; sporto įranga (biliardo ir teniso stalai); aplinkos tvarkymo įranga; muzikos instrumentai.
6 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA BENDRUOMENĖ "VIENKIEMIS" LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-006 1 „Juodiškių kaimo ir aplinkinių kaimų kraštiečių susitikimas“ 80.580,00 0,00 Buvo suroganizuotas renginys "Kraštiečių susitikimas", įsigytos renginio organizavimo reikalingos paslaugos, įranga (kompiuterinė, multimedijos, video, foto); technika (aplinkos tvarkymo); priemonės (muzikos instrumentai ir sceniniai drabužiai), lauko baldai.
7 VIEŠOJI ĮSTAIGA KERNAVĖS INFORMACIJOS CENTRAS LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-007 1 „Kernavė Kernavės gyventojų akimis“ 60.554,00 0,00 Projekto metu buvo išleisti 2012-2013, 2013-2014 m. kalendoriai (250 vnt.), fotografijų albumas „Kernavė Kernavės gyventojų akimis“ (650 egz.). Įsigyti reklaminiai stendai, daugiafunkcinis spausdintuvas ir popierius nuotraukoms, suteikiantis galimybę Kernavės gyventojams spausdinti nuotraukas už savikainą. Įsigyta nuotraukų kabinimo sistema ir stikliniai rėmeliai nuotraukoms su pasportu 80 vnt.
8 VILEIKIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-008 1 „Vileikiškių kaimo bendruomenei dešimt metų“ 76.930,00 0,00 Projektu buvo siekiama pagerinti Vileikiškių kaime jau esančių ir kaimo gyventojų gerovei dirbančių organizacijų veikos kokybę. Projekto metu buvo įsigyta įranga meno kolektyvams koncertiniams pasirodymams, kompiuterinė technika su programine įranga, fotoaparatas, sporto ir buitinė įranga. Surengta šventė: „Vileikiškių kaimo bendruomenei dešimt metų“, renginys „Širvintų vaikų dienos centrų sąskrydis“, šventė „Širvintų kaimo bendruomenių jaunimo sporto turnyras“. 
9 ŠIRVINTŲ TĖVŲ IR VAIKŲ KLUBAS LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-009 1 „Jaunų šeimų aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas Širvintų rajone“ 85.587,00 0,00 Projekto metu buvo vykdoma aktyvaus laisvalaikio   organizavimo veiklos, sveiko gyvenimo būdo propogavimas, šeimos instituto stiprinimas. Buvo organizuojami tėvų ir vaikų susitikimai, 5 didieji vieši renginiai ("Širvintų snaigė - 2012", "Širvintų snaigė - 2013"), išvykos, žygiai, įsigytas projektui reikalingas žiemos bei vasaros sporto inventorius (slidės, dviračiai).
10 KERNAVĖS ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-010 1 „Asmenybės pajautos ir dvasinės bendrystės plėtojimas Kernavės bendruomenėje“ 72.480,00 0,00 Projekto veiklos aprėpė 20 susitikimų: 15 pokalbių „Pokalbiai gyvenimo tėkmėje“, 2 vienadienės dvasinės bendrystės išvykos, 3 šventiniai renginiai, taip pat 10 kūrybinių koncertinių projektų "Pajautos šventės". Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta: muzikinė aparatūra (elektroniniai vargonai, mikrofonai ir priedai); kompiuterinė technika su programine įranga (nešiojamas kompiuteris, projektorius, ekranas); apšvietimo prožektorius; šildymo lempos, šildymo krosnelė ir kuras apšildymui.
11 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA MUSNINKŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-011 1 „Musninkų seniūnijos kaimų gyventojų iniciatyvumo skatinimas“ 74.102,00 0,00 Projekte vyko Musninkų bendruomenės įvairaus amžiaus žmonių susibūrimai, vykdant įvairią veiklą (Senjorų arbatėlės, moterų klubas), jaunimas buvo skatinimas prisiimti atsakomybes   (jaunimo mokymai, vasaros stovyklos). Buvo įsigyta muzikos įranga, kompiuterinė ir buitinė technika (nešiojamas kompiuteris, projektorius, multifunkcinis įrenginys, elektrinis virdulys); baldai (užrakinamos spintos, sudedami stalai, kėdės); priemonės bendruomenės klubo veikloms (vilna vėlimui, dažai, siūlai).
12 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-012 1 „Apie žodį – išlekiantį ir sugrįžtantį“ 49.317,65 10.356,71 Buvo įkurtos literatūrinės vietos kaimo teritorijose (Vileikiškių, Musninkų, Gelvonų, Čiobiškio, Kernavės bibliotekose), įkūrtas literatūrinis Kazimiero Skebėros muziejus Bagaslaviškio bibliotekoje, sukurtas filmas, skatinantis mokiniams ir bendruomenių gyventojams pažinti savo kraštą. Projekto veikloms buvo įsigyti baldai, atminimo lentos, stendas.
13 DRUŽŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-013 1 „Družų krašto gyventojų laisvalaikio organizavimas ir bendruomenės aktyvumo skatinimas – Družų kaimas: vieta, kuriai svarbus kiekvienas žmogus“ 79.084,00 0,00 Suorganizuota kraštiečių šventė, įrengtas sporto klubas jaunimui ir suorganizuota jaunimo spartakiada, surengta edukacinė stovykla vaikams, suorganizuotas susitikimas su Kauno rajono Čekiškės bendruomene ir užmegzti bendradarbiavimo ryšiai. Buvo įsigytos kanceliarinės, maisto prekės; fotopopierius; sportiniai prizai (medaliai, diplomai, taurės); vejapjovė; įgarsinimo, apšvietimo ir efektų įranga; tautiniai rūbai; magnetinė lenta; foto, video technika (fotoaparatas, filmavimo kamera); staliukas projektoriui; demonstracinės įrangos komplektas (projektorius ir ekranas, nešiojamas kompiuteris, kolonėlės); įrankiai ir medžiagos aviamodelių gamybai ir paleidimui; sklandytuvų modeliai (5 vnt.); sportinis inventorius (teniso stalas, traukimo virvė, krepšinio lentos, tinklinio, krepšinio kamuoliai, badmintono raketės ir skraidukai, smiginis, sekundmatis, lankai, treniruokliai, štanga, svoriai, bėgimo takelis, treniruoklis dviratis); prekės edukacijai (vilna vėlimui, drožybos įrankiai (kaltai, stubai, rėžtukai); masažuoklių komplektas (masažinis krėslas, kojų masažuoklis, masažinė pagalvėlė).
14 ČIOBIŠKIO SENIŪNIJOS KULTŪROS IR SPORTO KLUBAS "PYKUOLIS" LEADER-10-ŠIRVINTOS-01-015 1 „Išlikim aktyvūs“ 58.372,00 0,00 Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos sporto varžybos, suorganizuotas sąskrydis, klubo nariai vyko į įvairius respublikinius sporto renginius, plėtojo bendradarbiavimą ir partnerystę su kitomis rajono ir šalies organizcijomis, įsigijo įrangos (švieslentę, sporto inventrių, įgarsinimo aparatūrą).
15 AVIŽONIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-001 2 „Avižonių krašto bendruomenės pastato (unikalus Nr. 4400-1613-8066) remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 395.280,00 0,00 Suremontuotas bendruomenės pastatas, pritaikant jį kaimo gyventojų kultūrinei ir sportinei veiklai. Pakeisti pastato langai ir durys; suremontuoti įėjimo laiptai; atliktas vidaus patalpų sienų, grindų, lubų remontas; apšiltintas stogas ir pakeista stogo danga; pakeistos pastato išorinės apdailos medinės dailylentės; suremontuota šildymo sistema, pakeistas katilas; atnaujinta patalpų elektros, ryšių tinklų instaliacija; pakeisti vidaus vamzdynai, suremontuoti san.mazgai; įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.
16 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA MUSNINKŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-11-SIRVINTOS-02-002 2 „Pastato-Ambulatorija-vaistinė (unikalus Nr. 8998-0012-6017) remontas ir jo pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 291.910,00 0,00 Atlikti pastato remonto darbai ir sudarytos sąlygos bendruomenės nariams organizuoti įvairiapusę ir produktyvią veiklą (įrengta salė bendruomenės renginiams ir kultūrinei veiklai; sutvarkyti sanitariniai mazgai ir sudarytos sąlygos socialiai remtiniems bendruomenės nariams pasinaudoti dušais, skalbimo mašina; įrengtos patalpos sportinės veiklos organizavimui; atliktas šildymo sistemos remontas ir sumažintos patalpų šildymo sąnaudos.
17 KERNAVĖS ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-003 2 „Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos senosios klebonijos klėties (unikalus Nr. 8988-1000-1022) ir malkinės (unikalus Nr. 8988-1000-1033 ir Nr. 8988-1000-1044) remontas bei pritaikymas amatų plėtrai“ 299.362,00 0,00 Kernavės senosios klebonijos klėties ir malkinės bei stoginės remontas, pritaikant amatų plėtrai. Suremontuota klebonijos klėtis ir malkinė bei stoginė, pakeista pagal kultūros paveldo rekomendacijas stogo danga skiedromis, stogas apšiltintas; atliktas vidaus patalpų sienų, grindų bei lubų remontas, įrengtos lauko durys ir vartai, atliktas elektros instaliacijos, ryšių tinklų remontas, įrengtos nuogrindos aplink pastatą. Atkurtas duonos kepimo amatas bei pristatyta   „Duonos kelio“ rakandų ekspozicija; įsigyta reikalinga įranga ir baldai veiklai vykdyti; sudaryta galimybė ir įrengta vieta patalpoje Širvintų rajono amatininkams eksponuoti ir pristatyti savo dirbinius klėtyje, suteikiant galimybę juos parduoti.
18 KRISTAUS KARALIAUS MERGINŲ DIAKONIŲ KONGREGACIJA LEADER-11-SIRVINTOS-02-004 2 „Kernavės senosios klebonijos pastato (unikalus Nr. 8988-1000-1011) remontas ir pritaikymas bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ 400.000,00 0,00 Suremontuotos patalpos (pakeista stogo danga, pakeista fasado dailylenčių apkala, atnaujinta elektros instaliacija; sutvarkyta šildymo pečiais sistema; pakeisti visų patalpų langai, pakeistos durys, sutvarkytos bendruomenės poreikiams skirtos patalpos (70,29 m²), pakeistos grindys, perdažytos sienos ir lubos. Patalpose vykdoma socialinė, švietėjiška ir dvasinė, kultūrinė veikla: paskaitos, susitikimai, teminiai vakarojimai bei šventiniai paminėjimai.
19 "MEDŽIUKŲ" KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-005 2 „Medžiukų“ kaimo bendruomenės pastato (unikalus Nr. 8996-9008-2011) remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 400.000,00 0,00 Suremontuotas bendruomenės pastatas, pritaikant jį kaimo gyventojų kultūrinei ir sportinei veiklai. Pakeisti langai, durys, grindų danga, atliktas vidaus patalpų sienų bei lubų remontas, apšiltinta pastato išorė ir padengta dekoratyviniu tinku, apšiltintas stogas, pakeista ruloninė stogo danga, perstatytos vidaus nelaikančiosiosios konstrukcijos, pakeista elektros, ryšių tinklų instaliacija, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynas, suremontuota šildymo sistema, pakeistas kieto kuro katilas, įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos.
20 VILEIKIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-11-6IRVINTOS-02-006 2 „Vileikiškių mokyklos pastato (unikalus Nr. 4400-1519-2755) remontas ir materialinės bazės stiprinimas“ 399.443,85 0,00 Suremontuotas Vileikiškių kaimo mokyklos pastatas ir pritaikytas kaimo bendruomenės poreikiams. Mokyklos pastato patalpose įrengta: sportinių treniruoklių salė jaunimui; vaikų dienos centro muzikos klasė;   rūbinė; virtuvė, kurioje vaikai su tėvais mokosi gaminti maistą, serviruoti stalą ir užsiima kita veikla; žaidimų, būrelių ir repeticijų salė; poilsio kambarys vaikams, savanoriams, centro darbuotojams ir vadovams; darbo kabinetas darbuotojams; pamokų ruošos ir kompiuterio klasė.
21 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-SIRVINTOS-02-008 2 „Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos (unikalus Nr. 4400-2097-1160) salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 151.153,67 31.742,28 Projekto metu suremontuota salė, išplėsta sporto bazė (krepšinio lentos, futbolo vartai, teniso stalas, universalus stovas, smiginis, kamuoliai, raketės, šokdynės, kūgeliai, daugiafunkcijinis treniruoklis ir kt., krepšinio apranga); įsigyta 90 vnt. kėdžių ir vežimėlis kėdžių saugojimui bei transportavimui; įsigyta organizacinė techninė įranga (nešiojamas kompiuteris, projektorius, ekranas projektoriui, lazerinis spausdintuvas, mikrofonai, muzikinis centras, stiprintuvas).
22 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-SIRVINTOS-02-009 2 „Anciūnų kultūros namų (unikalus Nr. 4400-0599-3399) pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 301.126,12 63.236,49 Suremontuotos Anciūnų kultūros namų patalpos ir sukurta vietos gyventojams patraukli aplinka laisvalaikio praleidimui, kultūrinei ir sportinei veiklai. Pakeista pastato stogo danga; apšiltintas pastatas iš išorės; atnaujinta patalpų elektros instaliacija; pakeista šildymo sistema; suremontuotos vidaus patalpos; įrengtas sanitarinis mazgas su vietiniais valymo įrengimais.
23 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-010 2 „Kiauklių kultūros namų (unikalus Nr. 8998-0009-1012) pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 359.849,23 75.568,34 Vykdomas Kiauklių kultūros namų patalpų kapitalinis remontas, siekiant sukurti bendruomenės poreikius atitinkančią gyvenamąją aplinką. Numatyti atlikti darbai: stogo perdangos įrengimas, patalpų elektros instaliacijos atnaujinimas, santechniniai darbai; šildymo sistemos ir šilumos punkto kapitalinis remontas; sienų apšiltinimas iš išorės, vėdinimo darbai.
24 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-013 2 „Čiobiškio bendruomenės viešosios erdvės tarp Kranto, Vilties gatvių bei Musės ir Neries upių santakos sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų bei svečių poreikiams“ 161.070,24 33.824,75 Bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui sutvarkyta viešoji erdvė tarp Čiobiškio Kranto ir Vilties gatvių bei Musės ir Neries upių santakos. Atlikti darbai: šlaitų planiravimas, krūmų išvalymas nuo paviršiaus, griovių valymas, šaligatvių pagrindų įrengimas, šaligatvių dangų įrengimas, suolų, stalo, šiukšlių dėžių pastatymas, sienučių įrengimas, gazoninių bortelių įrengimas.
25 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-014 2 „Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštyno (unikalus Nr. 4400-1596-3327, unikalus Nr. 4400-1591-1372) pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 179.592,96 37.714,52 Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštynas pritaikytas bendruomenės poreikiams, įrengti lauko treniruokliai: juosmens mankštinimo, prisitraukimų ir raumenų masės auginimo, kojų stiprinimo, išorinių ir vidinių šlaunų raumenų stiprinimo, pilvo ir nugaros raumenų stiprinimo, žingsniuoklio ir mankštos dvinario sporto įrenginiai.
26 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-015 2 „Sporto aikštyno (unikalus Nr. 8992-8000-8068) Kernavėje tvarkymas“ 178.177,68 37.417,31 Bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui suremontuota krepšinio aikštelė, kuri yra multifunkcinė (pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui), įrengta futbolo aikštė.
27 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-016 2 „Širvintų kaimo sporto aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 81.159,12 17.043,42 Bendruomenės narių laisvalaiko praleidimui įrengta multifunkcinė aikštelė (pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui).
28 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-11-ŠIRVINTOS-02-017 2 Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas“ 141.566,60 29.728,99 Atnaujinamos Družų ir Kiauklių kaimų vandens sistemos: vandens paruošimo stoties pastato vietos įrengimas, pastato įrengimas, pastato montavimas, regeneracinio vandens nusodintuvo ir lauko vamzdyno įrengimas, vandens filtravimo sistemos įrengimas).
29 ZIBALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-12-ŠIRVINTOS-03-001 3 "Gyvenamo namo (unikalus Nr. 8994-0093-8011) remontas ir pritaikymas Zibalų kaimo bendruomenės poreikiams bei materialinės bazės stiprinimas" 266.315,00 0,00 Remontuojamas bendruomenės pastatas (keičiami pastato langai ir durys, keičiamos pastato išorinės apdailos medinės dailylentės, remontuojami pastato pamatai, remontuojami kokliniai pečiai, atnaujinama patalpų elektros, ryšių tinklų instaliacija, įrengiamos apsauginės metalinės grotos darbo kabinetui. Bus įsigijami biuro ir kt. baldai.
30 JAUNIŪNŲ LENKŲ KULTŪROS DRAUGIJA LEADER-12-ŠIRVINTOS-03-002 3 "Tarpautinė šventė-festivalis "Dainuok su mumis" 25.000,00 0,00 Surengta kasmetinė tarptautinė ir tarpnacionalinė   šventė-festivalis "Dainuok su mumis". Įsigyta renginio organizavimo paslauga (svečių iš Lenkijos Ostrudo miesto kapelos "Ostrudzianie" apgyvendinimas ir maitinimas (25 žm. x 3 paras),     suorganizuotas įgarsinimas, apšvietimas, diskotekos vedimas, scenarijaus, skelbimų, kvietimų parengimas, dekoracijų kūrimas, estrados žvaigždė Ryshard Rynkowski pasirodymo suorganizavimas). Festivalis vyko devintą kartą, projektas bus tęstinis, nes tokia šventė rengiama kasmet.
31 AVIŽONIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ LEADER-12-ŠIRVINTOS-03-003 3 "Gyventi-tai veikti, veikti-tai gyventi" 25.000,00 0,00 Surengta gilias tradicijas anksčiau turėjusi Puorių miške „Dainų šventė“. Įsigyta renginio organizavimo paslauga (profesionalaus atlikėjo Radži samdymas; meno kolektyvo "Šeduvos bernai" samdymas;   scenarijaus kūrimo paslaugos; renginio medžiagos ir atributikos paruošimas; žurnalisto paslaugos; prekyviečių parengimo paslaugos; fotografo paslaugos; transporto paslaugos; suoliukų nuoma; biotualetai; scenos nuoma; elektros prijungimo ir atjungimo darbai, techninių sąlygų ruošimas, elektra; puošimo idėjos ir puošimo paslaugos; svečių maitinimo paslaugos; atitvėrimų nuo vandens įrengimas; garso aparatūros nuoma; apšvietimas; šventės vedančiojo paslaugos; atliekų išvežimo paslaugos; fejerverkai; kvietimų paruošimas ir išsiuntimas; saugumo užtikrinimo išlaidos. Buvo įsigyta projekto konsultavimo paslauga, parengtas viešinimo straipsnis.
32 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA LEADER-12-ŠIRVINTOS-03-004 3 "Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje" 245.638,00 51.583,98 Įrengta tradicinių amatų prekvietė Kernavėje, sudarant sąlygas vietos gyventojams pradėti savo verslą. Atlikti darbai: šaligatvių betono plytelių ardymas, pamatų betonavimas, armatūros karkaso įrengimas, sienų medinių karkasų įrengimas, stogo uždengimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, elektros darbai, gerbūvio sutvarkymas.
33 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA BENDRUOMENĖ "VIENKIEMIS" LEADER-13-ŠIRVINTOS-04-001 4 "Verslumo skatinimas Alionių seniūnijoje" 7650 0 Projekto tikslas - paskatinti Alionių seniūnijos gyventojų ekonominį aktyvumą, suteikiant žinias ir įgūdžius. Projekto įgyvendinimo metu suteiktos seniūnijos kaimo gyventojams žinios bei įgūdžiai, susiję su skiautinių siuvimu bei rankdarbių realizavimo galimybėmis; įsigytos 3 buitinės siuvimo mašinos projekto veiklai vykdyti; suteikti mokymai-supažindinimas apie avilio su stikline stebėjimo sienele sandarą, priežiūrą bei panaudojimo galimybes.
34 VILEIKIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ LEADER-13-ŠIRVINTOS-04-002 4 "Verslumo skatinimas Vileikiškių kaime" 7650 0 Projekto tikslas - paskatinti Vileikiškių kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą, suteikiant žinias ir įgūdžius konsultacinių renginių verslumo klausimais. Suorganizuota 1 išvyka į Molėtų teminį kaimą; suorganizuoti 4 konsultaciniai renginiai verslumo klausimais ir sukurta edukacinė programa bendruomenei.
35 VIEŠOJI ĮSTAIGA "VIKINGŲ KAIMAS" LEADER-13-ŠIRVINTOS-04-003 4 Vikingų kaimo senovės amatų ir verslumo mokykla Širvintų r. kaimo gyventojams" 7596,35 0 Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti vietos projekto dalyviams trys skirtingi praktiniai amatų mokymo savaitgaliai, kur patyręs amato meistras išmokino dalyvius amato (medžio drožybos, pynimo ir pan.) pagrindų. Projekto dalyviams suteiktos individualios nuotolinės amato meistro konsultacijos vietos projekto eigoje.
36 ŠIRVINTŲ RAJONO BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJA LEADER-13-ŠIRVINTOS-04-004 4 "Tradicinių amatų ir leidybos pagrindų verslumo pradžiamokslis" 7596,32 0 Projekto vykdymo metu surengtas edukacinių mokymų   ciklas: 4 mokymai, skirti tradiciniams amatams.
Norėdami įgyti patirties, Širvintų rajono bibliotekininkai vyko į Klaipėdą, kur galėjo pasimokyti knygos leidybos pagrindų ir pasisemti gerosios patirties knygų leidybos, jų realizavimo   srityje.
Iš visa paskirta paramos suma Lt: 5.237.300,00

 

Širvintų r. VVG informacija

Informaciją atnaujino: Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė
Informacija atnaujinta: 2015.10.29 12:55

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema