Vaiko teisių apsauga

Spausdinti
  

 

Vaiko teisių apsaugos poskyris savivaldybės teritorijoje įgyvendina pagrindines Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, vykdo vaiko teisių apsaugą ir teisinėmis priemonėmis gina vaiko teises bei jo teisėtus interesus. Užtikrina vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kontrolę ir priežiūrą. Rengia ir įgyvendina vaiko teisių apsaugos ir jų pažeidimų prevencijos priemones. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja vaiko teisėms ir jo teisėtiems interesams teismuose (rengia ieškinius, išvadas ir kitus dokumentus), kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, gina vaiko teises šeimose, šeimynose, vaikų globos (rūpybos) įstaigose ir kartu su vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Organizuoja likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą. Vaiko teisių apsaugos poskyris registruoja ir kaupia teisės aktų nustatyta tvarka Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) informaciją apie vaiko teisių apsaugos vykdymą, tvarko socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

 

 

Vaiko teisių apsaugos poskyrio nuostatai.

Informaciją atnaujino: Lina Sinkevičienė, Bendrojo skyriaus vyresn. specialistė
Informacija atnaujinta: 2016.06.28 11:48

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema