Biudžetinės įstaigos

Spausdinti
 

 

Pavadinimas

Veikla

Vadovas

Adresas

Telefonas

El. paštas, interneto svetainės adresas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimas, organizavimas ir kontrolė. Įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, nereikalaujančių savivaldybės tarybos sprendimų, įgyvendinimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.                                        

Direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Vilniaus g. 61, Širvintos

8 382 51 442         

direktorius@sirvintos.lt

www.sirvintos.lt

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Kultūros tradicijų puoselėjimas,  nacionalinės kultūros tapatumo saugojimas, etninės kultūros propagavimas ir sklaida,  saviveiklinio ir profesionalaus meno propagavimas, kultūrinių renginių organizavimas.

L.e.direktoriaus pareigasRytė Bareckaitė. I. Šeiniaus g. 4, Širvintos

8 382  51 629

sirvintukc@gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai.

l.e.Širvintų SPT direktoriaus pareigas Gintaras Pumputis

Sodžiaus g. 25, Širvintos

8 382 54 252

www.sirvintupt.lt

sirvintos.uk@gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Rūpinimasis socialiai remtinais asmenimis, neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika, socialinių paslaugų teikimas.

L. e. direktoriaus pareigas Jurgita Pukaitė

P. Cvirkos g. 13, Širvintos

8 382 310 87

 

http://www.sirvintuspc.lt/ 

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Skaitytojų aptarnavimas, vaizdinių, žodinių, kompleksinių renginių, susitikimų su rašytojais, žymiais žmonėmis organizavimas.

L. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė

I. Šeiniaus g. 4, Širvintos

8 382 51 365

Laimak@sirvintos.rvb.lt;

http://www.ssvb.puslapiai.lt/

Širvintų rajono švietimo centras

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos organizavimas, projektinė veikla, renginių vaikams organizavimas, pagalba mokyklų bibliotekoms, neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Direktorė Daiva Vinciūnienė

Vilniaus g. 81, Širvintos

8 382 51767

sirvintos@takas.lt

http://www.sirvintusc.lt/

Širvintų laisvalaikio centras
Kūno kultūros ir sporto paslaugos, kita poilsio ir pramogų veikla.
Direktorius Algimantas Kmitas
Kalnalaukio g. 28, Širvintos 8 382  53 130 baseinas@micro.lt
Širvintų rajono švietimo įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Lina Sinkevičienė, Bendrojo skyriaus vyresn. specialistė
Informacija atnaujinta: 2016.02.17 13:44

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema