Civilinė metrikacija

Spausdinti
 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

 

Skyrius užtikrina teisėtumą, registruojant civilinės būklės įrašus rajone.
Vykdydamas Civilinio kodekso reikalavimus, skyrius: registruoja asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą ir nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir  nustatymą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą.

Bendrosios nuostatos:
Širvintų rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyrius (toliau-skyrius) yra struktūrinis savivaldybės administracijos padalinys, pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
Skyrius atlieka rajone valstybės perduotas funkcijas.
Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų įsakymais, svaivaldybės Tarybos administracijos direktoriaus įsakymais.

Skyriaus funkcijos:
Registruoja asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą ir nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir nustatymą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą;
Vaiko tėvams pageidaujan, sukuria iškilmingą gimimo registravimo aplinką;
Jaunavedžiams pageidaujant, sudaro iškilmingą aplinką santuokos įregistravimui, esant butinybei, registruoja santuoką sergančiojo namuose arba ligoninėje bei tardymo izoliatoriuje.
Supažindina besituokiančius su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, išaiškina jų, kaip būsimų sautuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas, įspėja dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti nuslėpimą;
Viešai skelbia ketinančių susituokti asmenų vardus, pavardes, gimimo datą ir santuokos registravimo datą;
Rengia bažnyčių (konfesijų) sudarytų santuokų apskaitą rajone;
Vykdo Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruotų santuokų, santuokų nutraukimo, gimimo, mirčių apskaitą.
Nuolatos kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą rajono seniūnijoms, registruojant asmens mirtį ir vykdant griežtos atskaitomybės mirties liudijimų apskaitą;
Rengia medžiagą ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir atsiradusių pradingusių įrašų anuliavimo;
Priima piliečių prašymus dėl vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo ir pateikia šiais klausimais išvadas Teisingumo ministerijai;
Išduoda pakartorinius metrikinius liudijimųs ir kitus dokumentus, patvirtinančius civilinės būklės įrašus;
Saugo pirmuosius civilinės būklės įrašų egzempliorius ir kitas archyvines bylas, surašo abėcėlinius žurnalus, tvarko skyriuje esantį archyvą, atlieka nereikalingų dokumentų nurašymą.
Civilinės būklės įrašai ir liudijimai surašomi lietuvių kalba pagal Civilinės metrikacijos instrukcijoje nurodytas taisykles.

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema