Muziejai

Spausdinti
 

Bažnytinių reliktų muziejus

Kernavė. Dėl lankymo kreiptis į Kernavės parapijos namus. Tel. : (8  382) 47 347, (8  382) 47 385

Privatus Jono Pivoro muziejus „Armonika“

2002 metų kovo 9 dieną buvo oficialiai atidarytas  Jono Pivoro muziejus „Armonika“. Jame eksponuojamos įvairaus laikotarpio armonikos, turinčios savo istoriją. Centrinėje ekspozicijos  dalyje stovi seniausia armonika, kuri mena caro laikus. Ja paskutinysus grojo Lietuvos karininkas, vėliau partizanas Jonas Jakštas ( slapyvardis Pykuolis), kuris 1952 metais prie Želvos buvo sušaudytas. Muziejuje yra  buvusio Trapelių kolūkio pirmininko Aleksandro Vasiliausko, buvusio „Aušros“ kolūkio brigadininko Stanislovo Gudeikos, buvusio šešuolėlių tarybinio ūkio direktoriaus, ilgamečio saviveiklininko, pučiamųjų orkestro vadovo Boleslovo Krivkos armonikos. Ekspozicijoje puikuojasi televizijos konkurso  „Duokim garo“laureato Juozo Vasiliausko, Širvintų rajono poeto Algio Kryžanausko, dailininkės Vidos Pečiulytės armonikos. Į muziejų atkeliavo ir Sibiro tremtinio, gelvoniškio Bartkevičiaus, buvusio Lietuvos saugumo departamento dimisijos karininko Zenono Palionio, žinomo mūsų rajono saviveiklininko, armonikieriaus, bajanisrto, smuikininko Juozo Vrubliausko iš Paspėrių, „Žaliojo velnio“ partizanų būrio ryšininkės Aldonos Jakštaitės, dabar vadovaujančios  Kauno tremtinių ansambliui, Irenos Valaitytės-Kristaus Karaliaus Djakonų kongregacijos seselės ir daugelio kitų Širvintų krašto muzikantų instrumentai.

Armonikų muziejus yra vienintėlis Lietuvoje. Jį numatoma ir toliau plėsti.

 

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato archeologijos ir istorijos muziejus

 

Kernavės pradžios mokyklos vedėjas Juozas Šiaučiūnas 1930 m. mokyklos pastate atidarė vieną pirmųjų regioninių muziejų Lietuvoje – krašto muziejų. Hitlerinės okupacijos metais dalis muziejaus eksponatų pradingo, dalį išsaugojo mokytojai Sofija Jakštaitė ir Juozas Rudzinskas, kuris 1945 m. paskiriamas muziejaus direktoriumi. 1948 m. muziejus perkeliamas į nacionalizuotos klebonijos patalpas. 1993 metais atidaryta ekspozicija vienoje iš kultūros namų salių, kurioje sutalpinta plati medžiaga nuo Kernavės priešistorės iki XVIII a., ir nedidelė ekspozicija, atspindinti XIX a.–XX a. pirmos pusės kernaviškių buitį bei muziejaus įkūrimo istoriją.

2002 m. birželio 20 d. Kernavės muziejui-rezervatui suteiktas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato statusas, o 2004 m. Kernavės archeologinė vietovė įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 2012 m. duris atvėrė rekonstruotas modernus Kernavės archeologinės vietovės muziejus su nauja ekspozicija, pateikiančia lankytojams įspūdingiausius Kernavėje aptiktus archeologinius radinius.

 

Darbo laikas

Trečiadienį - sekmadienį

10.00 – 18.00 (birželio – rugpjūčio mėn.)

 

Antradienį – šeštadienį

10.00 – 18.00 (balandžio – gegužės, rugsėjo – spalio mėn.)

10.00 – 16.00 (lapkričio – kovo mėn.)

Valstybinių švenčių dienomis muziejus nedirba.

 

INFORMACIJA IR EKSKURSIJŲ UŽSAKYMAS:

tel. +370 382 47385

el. paštas:

ekskursijos@kernave.org

muziejus@kernave.org

Informaciją atnaujino: Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė
Informacija atnaujinta: 2014.03.27 16:15

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema