Statinių projektiniai pasiūlymai

Spausdinti
 

2017-01-13

 

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo (Nr.IX-1962, Žin., 2004, Nr.21-617; aktuali 2014-01-01) 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu (Nr.I-1240, Žin.,1996, Nr.32-788; aktuali 2013-07-16) ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Nr.D1-708 Žin., 2005, Nr. 4-80; aktuali 2014-03-06) yra parengti Kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastato - katilinės Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Techninio projekto pavadinimas: Kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastato - katilinės Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projektas.

Statybos geografinė vieta: Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 sklypo kadastrinis Nr. 8922/0004:44 Juodiškio k. v.

Statytojas: Vidmantas Vyšniauskas, S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.

Projektuotojas: Architektas Rokas Mazuronis; kvalifikacijos atestatas Nr. A1732; adresas: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.

 Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016-12-05 iki 2016-12-12 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. UAB „Architektų gildija“ patalpose adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius. Informaciją apie projektinius pasiūlymus teikia projektuotojas darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val tel. 868430306, el. paštas: archgildija@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2016-12-12; 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2 aukšto fojė, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos.

 Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
 

1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.


 Susiję dokumentai

 

 

 


 

 

2016-11-30

 

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo (Nr.IX-1962, Žin., 2004, Nr.21-617; aktuali 2014-01-01) 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu (Nr.I-1240, Žin.,1996, Nr.32-788; aktuali 2013-07-16) ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Nr.D1-708 Žin., 2005, Nr. 4-80; aktuali 2014-03-06) yra parengti Kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastato - katilinės Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Techninio projekto pavadinimas: Kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastato - katilinės Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projektas.

Statybos geografinė vieta: Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 sklypo kadastrinis Nr. 8922/0004:44 Juodiškio k. v.

Statytojas: Vidmantas Vyšniauskas, S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.

Projektuotojas: Architektas Rokas Mazuronis; kvalifikacijos atestatas Nr. A1732; adresas: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016-12-05 iki 2016-12-12 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. UAB „Architektų gildija“ patalpose adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius. Informaciją apie projektinius pasiūlymus teikia projektuotojas darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val tel. 868430306, el. paštas: archgildija@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2016-12-12; 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2 aukšto fojė, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos.

 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 Susiję dokumentai

 

 


 

 

2016-11-30

 

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo (Nr.IX-1962, Žin., 2004, Nr.21-617; aktuali 2014-01-01) 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu (Nr.I-1240, Žin.,1996, Nr.32-788; aktuali 2013-07-16) ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Nr.D1-708 Žin., 2005, Nr. 4-80; aktuali 2014-03-06) yra parengti Kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastato - katilinės Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Techninio projekto pavadinimas: Kitos (šiltnamių) paskirties pastato Širvintų r.sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projektas.

Statybos geografinė vieta: Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 sklypo kadastrinis Nr. 8922/0004:44 Juodiškio k. v.

Statytojas: Vidmantas Vyšniauskas, S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.

Projektuotojas: Architektas Rokas Mazuronis; kvalifikacijos atestatas Nr. A1732; adresas: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016-12-05 iki 2016-12-12 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. UAB „Architektų gildija“ patalpose adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius. Informaciją apie projektinius pasiūlymus teikia projektuotojas darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val tel. 868430306, el. paštas: archgildija@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2016-12-12; 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2 aukšto fojė, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos.

 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 Susiję dokumentai.

 

 


2016-04-05

 

Projekto pavadinimas – Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 2,655 km iki 2,858 km rekonstravimo projektas.

Statytojas (užsakovas) – Širvintų r. savivaldybės administracija.

Statybos vieta – Kalnalaukio g. (ruožas nuo 2,655 km iki 2,858 km) Širvintų miestas.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – keliai (gatvės).

Statybos rūšis – statinio rekonstravimas.

Statinio kategorija – ypatingas.

Projektuojamų statinių sąrašas – Kalnalaukio gatvė.

Projektinių pasiūlymų sudėtis – bendrieji statinio rodikliai, aiškinamasis raštas, projektavimo užduotis, nuosavybės dokumentai, grafinė dalis.

Projekto vadovas – UAB „SRP projektas“ generalinis direktorius Nerijus Jakulis, tel. +370 62022331, el. paštas : nerijus@srp-projektas.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016 04 06 iki 2016 04 15 , darbo valandomis, Vilniaus g.61, Širvintos. Informacija teikiama: tel. +370 62022331 ir el. paštu: nerijus@srp-projektas.lt.

Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016 04 18, 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 2 aukšto fojė.

 

Projektinis pasiūlymas.


2016-02-11

 

Projekto pavadinimas – Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 2,655 km rekonstravimo projektas.

Statytojas (užsakovas) – Širvintų r. savivaldybės administracija.

Statybos vieta – Kalnalaukio g. (ruožas nuo 0,381 km iki 2,655 km) Širvintų miestas.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – keliai (gatvės).

Statybos rūšis – statinio rekonstravimas.

Statinio kategorija – ypatingas.

Projektuojamų statinių sąrašas – Kalnalaukio gatvė.

Projektinių pasiūlymų sudėtis – bendrieji statinio rodikliai, aiškinamasis raštas, projektavimo užduotis, nuosavybės dokumentai, grafinė dalis.

Projekto vadovas – UAB „SRP projektas“ generalinis direktorius Nerijus Jakulis, tel. +370 62022331, el. paštas : nerijus@srp-projektas.lt.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016 02 17 iki 2016 02 25 , darbo valandomis, Vilniaus g.61, Širvintos. Informacija teikiama: tel. +370 62022331 ir el. paštu: nerijus@srp-projektas.lt.

Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016 02 25, 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 2 aukšto fojė.

 

Projektinis pasiūlymas 1.

Projektinis pasiūlymas 2.2016-02-02

 
 Projekto pavadinimas  – Prekybos paskirties pastato,  Paslaugų paskirties pastato, Maitinimo paskirties pastato statyba.
Statytojas (užsakovas) – UAB “Deforta”
Statybos vieta - Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 8940/0002:208.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – 8.3 Prekybos paskirties pastatas, 8.4 Paslaugų paskirties pastatas, 8.5 Maitinimo paskirties pastatas.
Statybos rūšis – nauja statyba.
Objekto kategorija – Ypatingas.
Projektuojamų statinių sąrašas – Kuro degalinė, greito maitinimo restoranas, prekybos centras.
Projektinių pasiūlymų sudėtis – aiškinamasis raštas, sklypo plano schema, vizualizacijos.
Projekto vadovas – Rolandas Matulevičius, atestato Nr. A1303, tel. +370 659 39278, el. paštas : rolandas@a1303.lt
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016 02 02 iki 2016 02 10, darbo valandomis UAB “Deforta” , J.Galvydžio g.4, Vilnius. Informacija teikiama: rolandas@a1303.lt ir / arba mob. tel. +370 65939278, +370 684 45912.
Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projekto vadovui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016 02 11, 17.10 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 2 aukšto fojė.

 

Susiję dokumentai.

Vizualizacijos.

 

 


2016-01-29

 

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo (Nr.IX-1962, Žin., 2004, Nr.21-617; aktuali 2014-01-01) 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymu (Nr.I-1240, Žin.,1996, Nr.32-788; aktuali 2013-07-16) ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" (Nr.D1-708 Žin., 2005, Nr. 4-80; aktuali 2014-03-06) yra parengti kitos (šiltnamių) paskirties pastatų Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projektiniai pasiūlymai.

Techninio projekto pavadinimas: Kitos (šiltnamių) paskirties pastatų Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 statybos projektas.

Statybos geografinė vieta: Širvintų r. sav., Alionių sen., Alionių II k., Ąžuolo g. 17 sklypo kadastrinis Nr. 8922/0004:44 Juodiškių k.v.

Statytojas: Vidmantas Vyšniauskas, S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.

Projektuotojas: Architektas Rokas Mazuronis; kvalifikacijos atestatas Nr. A1732; adresas: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius; tel. 868430306; el. paštas archgildija@gmail.com.


Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2016-02-02 iki 2016-02-09 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. UAB „Architektų gildija“ patalpose adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius. Informaciją apie projektinius pasiūlymus teikia projektuotojas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val tel. 868430306, el. paštas: archgildija@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2016-02-09; 17:00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2 aukšto fojė, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos.


Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Visa informacija apie projektą.

 

 


2016-01-25

 

 

Projekto pavadinimas – Daugiabutis gyvenamasis namas P.Cvirkos g. 15A, Širvintose, statyba.

Statytojas (užsakovas) – Širvintų r. savivaldybės administracija, tel. +370 616 30692, el. paštas: saulius.zabulis@sirvintos.lt .

Statybos vieta - P.Cvirkos g. 15A, Širvintos r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 8955/0004:226.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (namas).

Statybos rūšis – naujo statinio statyba.

Statinio kategorija – neypatingas.

Projektuojamų statinių sąrašas – daugiabutis gyvenamasis namas.

Projektinių pasiūlymų sudėtis – bendroji dalis, sklypo plano sprendiniai, architektūriniai sprendiniai.

Projekto vadovas – Raimondas Palubeckis, UAB ,,Užupio architektai“ direktorius, architektas, tel. +370 522124701, el. paštas : raimondas@uzupioarchitektai.lt;

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016 01 26 iki 2016 02 01 , darbo valandomis, Vilniaus g.61, Širvintos. Informacija teikiama: el.paštu: raimondas@uzupioarchitektai.lt ir tel. +370 626 05853.

Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016 02 02, 17.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 208 kab.

 

Projektiniai pasiūlymai.
2015-10-15

 

 

Projekto pavadinimas - Prekybos paskirties pastato (8.3.) I. Šeiniaus g. 19, Širvintų m. statybos projektas;

Statytojas (užsakovas) – UAB “Lanigera”, Į.k.: 302567447, Savanorių pr. 247, Vilnius.;

Statybos vieta - I. Šeiniaus g. 19, Širvintų r. sav. Širvintų m. Sklypo kad. Nr. 8955/0003:190;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – 8.3. Prekybos paskirties pastatas;

Statybos rūšis – nauja statyba;

Statinio kategorija – ypatingas statinys;

Projektuojamų statinių sąrašas – prekybos centras;

Projektinių pasiūlymų sudėtis – sklypo plano sprendiniai, architektūriniai sprendiniai;

Projekto vadovė – Lina Šantaraitė, at. Nr. A 1361, tel. +370 655 52 532, el. paštas: lina.santaraite@prc.lt;

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2015 10 21 iki 2015 10 27, darbo valandomis, Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius. Informacija teikiama: el.paštu: lina.santaraite@prc.lt, mob. tel.  +370 655 52 532 ir el.paštu: justas.vaicius@prc.lt, mob. tel.  +370 652 42 952.

Pasiūlymų pateikimas - Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2015-10-27d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: info@prc.lt.

Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2015 10 28, 17:15 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, 2 aukšto fojė.

 

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis


 


Informaciją atnaujino: Lina Sinkevičienė, Bendrojo skyriaus vyresn. specialistė
Informacija atnaujinta: 2017.01.13 09:49

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema